თქვენი აზრით უნდა დაბრუნდეს თუ არა დავით აღმაშენებლის ძეგლი ძველ ადგილას?
 
Bookmark and Share
  

Bookmark and Share
 
 

დიახ


არა

 
 
10
0
 
 
ხმის მიცემა
ხმის მიცემა