არის თუ არა თავისუფალი ზონა საზოგადოებისთვის საფრთხის მატარებელი ორგანიზაცია?
 
Bookmark and Share
  

Bookmark and Share
 
 

საფრთხის მატარებელია


არაა საფრთხის მატარებელი

 
 
279
673
 
 
ხმის მიცემა
ხმის მიცემა